De basis voor het Arbo- en veiligheidsmanagement systeem voor elke organisatie!

Met duidelijke Arbo onderwerpen en actuele verwijzingen naar wet- en regelgeving vormt de Toolbox Preventiemedewerker de ideale basis voor het Arbomanagement binnen uw organisatie. Unieke kennisbanktechnologie zorgt voor een helder inzicht in de (wettelijk) verplichte Arbotaken en de toewijzing van die taken aan personen binnen de organisatie. 

De toolbox vereist geen specifieke Arbo voorkennis, kennis van de organisatie is voldoende, de kennisbanktechnologie zorgt voor een betrouwbaar resultaat. Met de Toolbox Preventiemedewerker heeft u de beschikking over een compleet digitaal Arbomanagement systeem dat 24/7 beschikbaar is.

Documentbeheer

Alle informatie uit de kennisbank is al voor u ingeladen en geschikt voor gebruik!
Voeg ook bestaande Arbo- en veiligheidsdocumenten toe.

Arbeidsmiddelen

Registreer uw arbeidsmiddelen, handleidingen, gebruiksinstructiedocumentatie, keuring- en inspectie afspraken etc.

Stoffen

Registreer de aanwezige (gevaarlijke) stoffen, beheer MSDS-bladen, algemene gevaren instructie met GHS en PBM symbolen.

Meldingen

Het melden van (bijna)ongevallen, gevaarlijke situaties en verbetervoorstellen. Aangevuld met de gewenste maatregelen.

Voor wie is de Toolbox Preventiemedewerker?

Voor beginnende preventiemedewerkers
Door gebruik te maken van het virtuele handboek krijgt u vragen over hoe de Arbo taken nu al binnen uw organisatie zijn ingedeeld. In het geval dat Arbo taken al door functionarissen worden uitgevoerd krijgt u een beeld welke functionarissen dat zijn. Tevens wordt aangegeven welke Arbo taken alsnog binnen uw organisatie geregeld moeten worden. De kennisbank is dusdanig compleet dat u geen taken over het hoofd ziet.

Voor ervaren preventiemedewerkers
Als ervaren preventiemedewerker bent u al bekend met de diverse Arbo taken, en zal een deel van uw activiteit te verschuiven naar het ondersteunen van de medewerkers op de werkvloer voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. In die situatie zullen medewerkers vragen waarom bepaalde Arbo activiteiten noodzakelijk zijn, en in dat geval kunt u gebruik maken van de kennisbank met betrekking tot wet- en regelgeving. Deze kennisbank bevat niet de wettelijke teksten, maar wat de bedoeling is (kern van de eis).

Aankondiging samenwerking RDMG Uitgevers

Easy Compliancy kondigt een samenwerking met RDMG Uitgevers aan. Door deze krachtenbundeling is de Toolbox Preventiemedewerker nu uitgebreid met onder meer directe koppelingen naar relevante wet-en regelgeving en dus nog completer!

Door RDMG zorgvuldig samengestelde ‘kernen van eis’ geven in duidelijke taal weer wat er vanuit de wet- en regelgeving wordt verwacht. Ook zijn er nu up-to-date referenties naar alle wetsartikelen die te maken hebben met de betreffende Arbo-onderwerpen.