Aankondiging samenwerking RDMG

RDMG Uitgevers en Easy Compliancy verrijken Toolbox Preventiemedewerker 

Toolbox Preventiemedewerker is een webapplicatie van Easy Compliancy BV waarmee een organisatie haar verplichtingen vanuit Arbowet en -besluit inzichtelijk krijgt, onderhoudt en borgt dat zij daaraan blijft voldoen. De toolbox bestaat inmiddels uit ruim 65 katernen waarin per onderwerp is vastgelegd wat de scope en context is van het onderwerp binnen de organisatie, welke taken en verantwoordelijkheden hieruit voortvloeien en concrete tips voor implementatie in de praktijk. Door gebruik te maken van een uniek vragensysteem maakt de organisatie deze toolbox in zeer korte tijd precies passend voor haar situatie. Voor de preventiemedewerker een perfect hulpmiddel dus! 

Door de samenwerking tussen Easy Compliancy en RDMG Uitgevers is de toolbox Preventiemedewerker nu ook aangevuld met de wettelijke grondslagen per katern, aangevuld met een zeer praktische toelichting, de zogeheten “Kern van de Eis”. De koppeling naar relevante wet- en regelgeving en de Kern van de Eis komen uit de Databank Arbo van RDMG Uitgevers. Al ruim 20 jaar is de Databank Arbo bekend om haar volledigheid en actualiteit. Wijzigingen in wet- en regelgeving worden vertaald naar de Toolbox Preventiemedewerker, zodat de gebruiker direct inzichtelijk heeft wat het gevolg is voor zijn dagelijkse praktijk. 

De komende weken werken Easy Compliancy en RDMG Uitgevers aan een verfijning van de Toolbox Preventiemedewerker per branche, zodat de gebruiker een nog beteren aansluiting vindt met zijn organisatie. Hiermee wordt ook aantoonbaar dat de organisatie voldoet aan de arbocatalogus die voor zijn branche is vastgesteld.  

Uiteraard laten wij u graag de voordelen van de Toolbox Preventiemedewerker ervaren. Vul het contactformulier in zodat wij contact met u kunnen opnemen voor nadere informatie en wellicht een demonstratie van de mogelijkheden. 

Nieuwsgierig geworden