Jaarplan Inspectie-SZW

Jaarplan 2021 – I-SZW
Eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen*.

*Missie van I-SWZ.


Met de Toolbox Preventiemedewerker kan ook uw organisatie daar op passende wijze zelf invulling aangeven.

Meer weten hoe? Wij informeren u graag.


Inmiddels is het Jaarplan 2021 met de 17 programma’s bekend.

De 17 programma’s vormen het derde uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019-2022 (MJP), waarin de meerjarige strategische doelstellingen van de Inspectie SZW zijn vastgelegd, en omvatten:

Sectoren:

1. Bouw en infrastructuur
2. Agrarisch en groen
3. Horeca en detailhandel
4. Industriële arbeid
5. Schoonmaak
6. Zorg
7. Transport en logistiek
8. Uitzendbureaus en distributiecentra

Risico:

9. Arbeidsuitbuiting
10. Schijnconstructies, cao-naleving en fraude
11. Bedrijven met gevaarlijke stoffen
12. Arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting
13. Asbest

Stelsel:

14. Toezicht SUWI en Sociaal Domein
15. Certificatie en markttoezicht Meldingen en verzoeken
16. Meldingen, verzoeken en preventie ongezond en onveilig werk
17. Meldingen en preventie oneerlijk werk


Verwachtingen van de Inspectie SZW voor 2021.

“De coronacrisis is een publieke gezondheidscrisis met grote gevolgen voor de economie en de arbeidsmarkt. Hele sectoren hebben tijdelijk hun deuren moeten sluiten, zelfstandigen zagen opdrachten wegvallen en werknemers bleven in onzekerheid thuis of werkten door in sterk veranderde omstandigheden. Recente ontwikkelingen wijzen erop dat deze ontregeling voortduurt, de precieze impact is onzeker.

Als er in 2021 sprake zal zijn van verdere economische krimp, dan schat de Inspectie in dat meerdere arbeidsrisico’s in prioriteit zullen stijgen. Dit betreft risico’s op oneerlijk werk (onderbetaling, illegale tewerkstelling), onvoldoende inkomen en problematische schulden (door meer instroom in de WW en de bijstand) en toenemende fraude met sociale voorzieningen en steunmaatregelen. Ook gaan werkgevers mogelijk minder investeren in goede arbeidsomstandigheden en onderhoud of vervanging van machines, wat arbeidsrisico’s met zich kan meebrengen”.

Afwachten of aansturen?
Als werkgever kunt u bovenstaande verwachting afdoen als een “open deur”, echter bent u als werkgever wel verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW brengt niet voor niets elk jaar haar programma uit, anders gezegd:
“Een gewaarschuwd mens telt voor twee”.

De Toolbox Preventiemedewerker brengt op een laagdrempelige manier de Arbo verantwoordelijkheden voor uw organisatie in kaart. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en bepaalt u zelf met welke prioriteit zaken moeten worden aangepakt.