Handreiking Preventiemedewerker

De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers die rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen.

Lees meer

Jaarplan Inspectie-SZW

Jaarplan 2021 – I-SZW: Eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De 17 programma’s vormen het derde uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019-2022 (MJP), waarin de meerjarige strategische doelstellingen van de Inspectie SZW zijn vastgelegd

Lees meer

Aankondiging samenwerking RDMG

Door de samenwerking tussen Easy Compliancy en RDMG Uitgevers is de toolbox Preventiemedewerker nu ook aangevuld met de wettelijke grondslagen per katern, aangevuld met een zeer praktische toelichting, de zogeheten “Kern van de Eis”.

Lees meer