Easy Compliancy BV

Eenvoudige compliancy voor Arbowet, Preventie, AVG, ISO, Calamiteiten en meer. Snel en betaalbaar creëert en beheert u eenvoudig op basis van vraag en antwoord uw eigen handboeken om compliant te zijn met bijvoorbeeld Arbowetgeving, AVG, ISO, Wet-poortwachter, legionellabeheersing, (brand)veiligheid en BHV. Easy Compliancy vertaalt de wet- en regelgeving die voor uw organisatie van toepassing is in pragmatische taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En levert hiervoor diverse online templates.

Op basis van Cross Approach®

Cross Approach is het systeem voor het vastleggen en aansturen van processen die zich binnen uw organisatie afspelen. Dit kunt u doen voor redenen zoals kwaliteitswaarborging, voldoen aan wet- en regelgeving, verbeteren van efficiency, standaardisatie binnen uw afdelingen, locaties of werkmaatschappijen. Met Cross Approach worden uw taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk en controleerbaar.

Middels procedures, procesbeschrijvingen en instructies maakt uw organisatie inzichtelijk voor iedereen hoe zij haar zaken geregeld heeft. Denk aan: waarom (beleid), hoe (werkinstructies) en welke personen (taken) daar een rol in spelen. U kunt nu ook de bedrijfsmiddelen (met PBM symbolen) en gevaarlijke stoffen (met GHS symbolen) beheren. Daarnaast kunnen afwijkingen (NCR’s) en meldingen worden geregistreerd en opgevolgd.