Wat is de Toolbox Preventiemedewerker?

De Toolbox Preventiemedewerker is een web applicatie waarmee je de Arbowet verplichtingen voor jouw organisatie snel inzichtelijk krijgt en onderhoudt. Wat jullie moeten doen inzake veilige arbeidsomstandigheden.
Er zijn 65 thema’s (die overigens vaak lang niet allemaal van toepassing zijn). Per thema helpt de software je met templates en een duidelijke indeling (bedoeling, aanbevelingen, doen, wie en tips) steeds samengevat op één pagina.

Waarom heb ik deze Toolbox nodig?

Met correctieve acties (bijv. vanuit de RIE) los je gevonden knelpunten op, maar voor de inrichting van tal van werkprocessen en preventieve taken ter voorkoming van ongewenste en gevaarlijke situaties heb je echt een beheerinstrument nodig, de Toolbox Preventiemedewerker!

Wat krijg ik als ik een licentie afneem?

Middels een digitale invulsessie worden de thema’s toegesneden op jouw organisatie. Voortaan weet je precies wat je moet inventariseren, beheren en adviseren, maar ook welke andere collega’s daarbij een rol spelen.

Omdat alle structurele zaken vanuit de Toolbox Preventiemedewerker zijn ingeregeld en onderhouden, wordt het gericht aansturen van jouw volgende RI&E ook een stuk eenvoudiger. Maar het allerbelangrijkste: De Toolbox Preventiemedewerker vormt de basis voor een integraal Arbo-, Preventie- en Veiligheidsmanagementsysteem, met de garantie dat alle Arbothema’s voor een organisatie aan bod zijn gekomen.

Bestel nu jouw licentie voor de Toolbox Preventiemedewerker!

De Toolbox voordelen zijn talrijk:

  • Volledig inzicht van alles dat geregeld moet zijn vanuit de Arbowet
  • Praktische uitwerking en volledig gericht op de structuur van de eigen organisatie
  • Praktische handleidingen, werkinstructies, formulieren en registers meegeleverd
  • Inzichtelijke taakverdeling en takenplanning voor betrokken functionarissen
  • 1 online plek waar alles aantoonbaar beschikbaar is
  • Informatie is snel toegankelijk en te doorzoeken door alle medewerkers
  • Koppelingen naar Arbocatalogi van brancheorganisatie (of andere bronnen) zijn eenvoudig aan te brengen
  • Directe koppeling naar relevante wet- en regelgeving
  • Wet- en regelgeving wordt actueel gehouden door specialisten