Vragen / FAQ

Door gebruik te maken van het virtuele handboek krijgt u vragen over hoe de Arbo taken nu al binnen uw organisatie zijn ingedeeld. In het geval dat Arbo taken al door functionarissen worden uitgevoerd krijgt u een beeld welke functionarissen dat zijn, tevens heeft ze zich welke Arbo taken alsnog binnen uw organisatie geregeld moeten worden. De kennisbank is dusdanig compleet dat u geen taken over het hoofd ziet.
Als ervaren preventiemedewerker bent u al bekend met de diverse Arbo taken, en zal een deel van uw activiteit te verschuiven naar het ondersteunen van de medewerkers op de werkvloer voor het verbeteren van de arbeids omstandigheden en de veiligheid. In die situatie zullen medewerkers vragen waarom bepaalde Arbo activiteiten noodzakelijk zijn, en in dat geval kunt u gebruik maken van de kennisbank met betrekking tot wet en regelgeving. Deze kennisbank bevat niet de wettelijke teksten, maar een wat de bedoeling is (kern van de eis).
RDMG Uitgevers staat al ruim 23 jaar bekend als de specialist op het gebied van juridische informatieverstrekking en het overzichtelijk aanbieden van deze wetten en regels. De scope van RDMG richt zich op de vakgebieden Arbo en veiligheid, milieu en voedselveiligheid, ter ondersteuning van de QHSE professional. In plaats van het weergeven van de letterlijke wettelijke tekst is door RDMG gekozen voor een goed leesbare en begrijpelijke tekst: “Kern van de eis”.
Wijzigingen en aanpassingen met betrekking tot wet en regelgeving worden minimaal vier keer per jaar bijgewerkt in de kennisbank. Dit is ruim voldoende voor u om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Mocht het noodzakelijk zijn om tussentijds geïnformeerd te worden dan zullen wij dat middels een extra nieuwsbrief kenbaar maken.
De informatie van de tool box preventiemedewerker wordt geleverd in een online managementsysteem (Cross Approach®), waarbij de katernen de centrale ingang vormen. Indien u een katern opent dan ziet u het volgende:
  • een flowchart die op hoofdlijnen aangeeft waar het katern over gaat
  • een gestandaardiseerde tabel met daarin meer informatie over het katern en hoe daarmee om te gaan
  • een overzicht van koppelingen, waarbij de koppelingen naar boven aangeven welke wet en regelgeving van toepassing is.
Door het gebruik van het virtuele handboek zijn de belangrijkste Arbo taken alle functionarissen binnen het bedrijf toegewezen. Hierdoor is het mogelijk om per functie te kijken welke Arbo taken van toepassing zijn. Bepaalde Arbo taken moeten periodiek worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem nog actueel en betrouwbaar is. De vereiste taken en de voortgang hiervan is op het dashboard zichtbaar.
Allereerst geldt dat vrijwel alle Arbo thema's één op één ook als katernen terugkomen. Extra katernen zijn gemaakt om indien het management systeem technisch beter is om een onderwerp uit te splitsen. Als voorbeeld geldt PSA (psychosociale arbeidsbelasting) dat in de praktijk uit meerdere onderwerpen bestaat die ieder afzonderlijk beleid en opvolging verdienen. Om diezelfde redenen zijn ook legionella en insectenbeten apart benoemd (terwijl hij onder het kopje biologische agentia vallen). Door meer katernen aan te maken is de koppeling naar een managementsysteem met beleid, procedures en instructies makkelijker te maken.
Je kunt in principe elke vorm van informatie aan het systeem toevoegen, maar het is wel belangrijk dat de hiërarchie wordt aangehouden. Als eerste stap moet u bepalen of het gaat om een beleidsdocument, een procedure of een instructie. Hiervoor kiest u de betreffende documentsoort en filtergegevens per document aan. Indien het gewenste documentsoort duidelijk is raden wij u het volgende stappenplan aan:
  1.  Zorg voor een duidelijke documentnaam.
  2.  Omschrijf in “Doel” duidelijk waar het document voor bedoeld is.
  3.  Als er in de uitvoering sprake is van een aantal volgtijdelijke stappen kunt u die eenvoudig in de vorm van een flowchart presenteren.
  4.  Belangrijk elementen in een flowchart zijn processen en beslissingen. Omschrijf elke processtap en beslissing de tabel verantwoordelijkheden / bevoegdheden.
  5.  Indien het noodzakelijk is dat een bepaalde taak periodiek wordt uitgevoerd kunt u daar ook meteen een takenplanning aankoppelen.
  6.  Geef middels koppelingen aan welke documenten aanleiding waren om deze informatie vast te leggen (koppeling naar boven).
  7.  Is er dan nog informatie over die niet in één van de bovengenoemde stappen aan bod is gekomen, dan kunt u die informatie kwijt in de allemaal bod is gekomen kunt u kwijt in de tekst.
Dit kan via de meldingenmodule. Je kunt vooraf bepalen welke soort meldingen u belangrijk vindt om bij te houden en per soort kunt u ook nog een onderverdeling aanbrengen. Door de optie “Snelle invoer” toe te staan kunnen alle gebruikers die toegang hebben tot het online Arbo- en veiligheidsmanagement systeem een melding starten. Alle nieuwe meldingen worden getoond in het dashboard, waarna deze kunnen worden beoordeeld en kunnen worden omgezet naar maatregelen. Ook de openstaande maatregelen worden op het dashboard getoond.
Ja dat kan. Daarvoor is de modulestoffen beschikbaar, waarin per gevaarlijke stof een instructie kan worden opgenomen. Standaard zijn daarvoor al GHS en PBM pictogrammen beschikbaar. Ook specifieke verplichtingen ten aanzien van stoffen kunnen worden vastgelegd, zodat deze automatisch periodiek worden herhaald. Ook kunnen de MSDS-bladen beheerd worden, en zijn deze daarna 24/7 online via het systeem beschikbaar is.